Podaci o tvrtki

Kolačići (eng. Cookies)

Naše web stranice koriste kolačiće (cookies) (n.pr., mali komadići texta koje naš server pohranjuje na čvrsti disk vašeg računala). Kolačiće koristimo kako bi pohranili vaše postavke, informacije koje koristite za prijavu ako na stranici postoji ta mogućnost, za pružanje personaliziranog iskustva i za analizu korištenja sadržaja stranice. Kolačići mogu također pohranjivati informacije koje vam mogu otkriti identitet koje ste sami prethodno unijeli na nekom dijelu stranice kako ne bi svaki put iznova morali unositi iste informacije.

Kolčići se neće spremati na vaš čvrsti disk ako ih odbijete putem gumba “Odbijam kolačiće” koji se nalazi na ovoj web stranici u obavijesti o korištenju kolačića.

Drugi način pohrane kolačića možete zabraniti  tako da ih isključite u svom internet pregledniku. Upute i postavke o isključivanju kolačića možete slijediti odabirom preglednika koji koristite. Naziv preglednika je poveznica do izvorne stranice na engleskom jeziku sa potrebnim objašnjenjima.

Isključivanjem i odbijanjem pohrane kolačića izgubiti ćete dio funkcionalnosti ove internet stranice

Uvjeti korištenja usluge hostinga

Pojmovi:

Strana 1 - Korisnik = naručitelj usluge

Strana 2 - Domidona informacijske tehnologije d.o.o. = DOMIDONA IT

Sadržaj = tekst, slike, ilustracije, animacije, vektori, karte, video materijal, audio materijal, aplikacije, software

 

Uvod

Sve usluge navedene su na web stranici DOMIDONE IT. Sve usluge općenito su opisane putem javno dostupne stranice www.web-hosting.work.

Upit za uslugu od strane Korisnik upućen putem popunjenog formulara „Upit za Ponudu“ na stranici www.web-hosting.work smatra se dijelom ovog Ugovora. Detalji usluge dogovaraju se pisanom korespondencijom putem korisničke zone. Sva pisana korespondencija (tickets) sa sadržajem u prilogu između Korisnika i DOMIDONE IT smatra se dijelom ovog Ugovora.

DOMIDONA IT svaku će uslugu, ponudu i tickete arhivirati u digitalnom formatu te će ugovorena usluga biti dostupna na pregled Korisniku unutar korisničke zone. DOMIDONA IT obvezuje se korisniku aktivirati naručenu uslugu najkasnije u roku 72 sata knjiženja uplate.

Svaka dodatno naručena usluga od strane Korisnika biti će pridodana u korisničku zonu, a na dodatno naručenu uslugu primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je kupac prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke DOMIDONA informacijske tehnologije d.o.o. a na kojoj su jasno izražene cijene usluge, na koji period se iste odnose, koja je jedinična cijena te koji je iznos poreza. DOMIDONA IT ne naplaćuje aktivaciju/isporuku svojih usluga ako drukčije nije navedeno na ponudi. Ponuda je informativnog karaktera i ne predstavlja obveznopravni dokument.

Naručene usluge su plative Virmanskim nalogom.

Na sve usluge DOMIDONA IT se primjenjuje SLA ugovor (Ugovor o dostupnosti servisa) te su sastavni dio ovog ugovora. SLA Ugovor je javno dostupan putem stranica www.web-hosting.work

Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada DOMIDONA IT Korisniku isporuči uslugu te izda Račun.

 

Plaćanje

Cijene DOMIDONA IT usluga su javno dostupne na stranicama DOMIDONA IT (www.web-hosting.work) i sastavni su dio ugovora.

Sve usluge DOMIDONA IT plaćaju se unaprijed – avansno osim ako nije drukčije Ugovoreno. Nakon narudžbe usluge od strane korisnika, DOMIDONA IT će odmah poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Korisnik se obvezuje platiti ponudu do datuma dospijeća ponude.

DOMIDONA IT obavezuje se poslati ponudu za produženje usluge minimalno 15 dana prije isteka aktivne usluge. Ukoliko ponuda nije podmirena do datuma dospijeća DOMIDONA IT poslati će i podsjetnik na plaćanje. Po slanju podsjetnika na plaćanje DOMIDONA IT će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću otkazivanja Ugovora.

Otkazivanje ugovora znači da DOMIDONA IT nije dužna čuvati podatke korisnika te se ne može smatrati odgovornim za gubitak podataka. Ugovor je moguće otkazati jednostrano ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa na snagu trenutno bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.

Sve cijene DOMIDONA IT izražene su u hrvatskim kunama.

Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

Ugovor se smatra sklopnjenim u trenutku kada DOMIDONA IT korisniku izda račun koji je ispostavljen na temelju uplate po ponudi te Ugovor počinje teči od datuma računa.

Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu DOMIDONA IT izdaje račune za naručene usluge isključivo u eletronskom obliku I u skladu sa Zakonom o PDV-u.

 

 

Opće odredbe

Svako sklapanje ugovora DOMIDONA IT čuva u digitalnom obliku, a korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15.

DOMIDONA IT će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od korisnika sljedeće podatke: Ime, Prezime, poštanska adresa, telefonski broj, email adresa. Pravne osobe će morati navesti i OIB tvrtke. Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti DOMIDONI IT ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.

DOMIDONA IT neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela

DOMIDONA IT će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi uslugeb) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.d) Kod druge nepredvidive situacije

DOMIDONA IT se obvezuje adekvatno nadopunjavati serverske resurse sukladno rastu te korisniku omogućiti zakupljene serverske resurse.

DOMIDONA IT će nadgledati podatke korisnika pohranjene na serveru ukoliko postoji osnovana sumnja u kršenje ovih uvjeta, u svrhe tehničke podrške, prevencije malicioznih napada, podizanja kvalitete usluge, zaštite ostalih korisnika te backupa.

Podaci uploadani od strane korisnika su isključivo njegova odgovornost, DOMIDONA IT se NIKAKO ne može smatrati odgovornim za korisničke podatke kao niti posljedicu korištenja istih.

DOMIDONA IT radi sigurnosne kopije – backup na dnevnoj bazi sa mogućnošću zakupa usluge dodatnog backupa. Korisnik je odgovoran raditi i pohranjivati vlastite sigurnosne kopije podataka. DOMIDONA IT se neće smatrati odgovornom za gubitak podataka u bilo kojem slučaju.

 

Registracija domena

DOMIDONA IT će u ime korisnika i na ime korisnika zakupiti/produžiti naručenu domenu sukladno važećim pravilima krovnog domenskog registra (npr Verisign, Affilias, CarNET itd.). Korisnik potvrđuje da je pročitao i shvatio uvjete registracije naručene domene koje propisuje krovni domenski registar – treća strana. Korisnik potvrđuje da se DOMIDONA IT neće smatrati odgovornom u bilo kojem slučaju u kojem korisnik nije upoznat sa pravilima registracije domena koje propisuje krovni registar.

Po isteku datuma dospijeća ponude za produženje usluge DOMIDONA IT se ne može smatrati odgovornom za nemogućnost produženja/registracije domene.

DOMIDONA IT će za korisnika registrirati besplatne i naplatne .hr domene sukladno Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Korisnik prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio navedeni pravilnik.

Naručitelj besplatnih .hr domena prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

Radi karaktera registracije/obnove domena DOMIDONA IT ni u kojem slućaju neće vršiti povrat uplaćenih sredstava.

Registrirana domena se ne može zamijeniti drugom domenom.

DOMIDONA IT će povremeno nuditi povlaštene uvjete zakupa usluga, domene zakupljene kao besplatne unutar određene usluge te domene zakupljene po povlaštenim uvjetima se neće moći prenijeti na drugog pružatelja usluga za vrijeme od 24 mjeseca.

Za registraciju .eu domene, korisnik mora dostaviti podatke osobe ili tvrtke sa prebivalištem unutar Eurospke Unije.

gTLD domena mora sadržavati minimalno 3 znaka bez ekstenzije do maksimalno 63 znaka bez ekstenzije osim ako nije drugačije navedeno.

 

Odgovornost

DOMIDONA IT se neće smatrati odgovornom u sljedećim slučajevima:a) Kvar na hardverskoj komponenti poslužitelja.b) Kvar na softverskoj komponenti poslužitelja.c) Mrežne ispade uzrokovane od trećih strana ( ispad bandwidth providera, DDoS napad ili druga vrsta mrežnog napada).d) Utjecaja više sile.e) Neispravnog korištenja zakupljene usluge od strane korisnika.

DOMIDONA IT će korisniku isplatiti naknadu po sljedećoj tablici ukoliko nije zadovoljen mjesečni uptime od 99.5 % u postocima od sveukupno uplaćenih iznosa za navedenu uslugu.a) 10 % za dostupnost od 97.00 % – 99.49 %b) 20 % za dostupnost od 96.00 – 96.99 %c) 30 % za dostupnost od 95.00 – 95.99 %d) 50 % za dostupnost od 94.00 – 94.99 %e) 100 % za dostupnost manju od 94 %

U isto ne spadaju: a) održavanje na poslužiteljima – hardware i software te b) Kvar na hardverskoj komponenti poslužitelja. c) Kvar na softverskoj komponenti poslužitelja.d) Mrežni ispadi uzrokovani od trećih strana ( ispad bandwidth providera, DDoS napad ili druga vrsta mrežnog napada). e) Utjecaji više sile.f) Neispravno korištenja zakupljene usluge od strane korisnika.

Korisnik je svjestan da će DOMIDONA IT uskratiti pristup usluzi u sljedećim slučajevima:a) korištenje usluge protivno Uvjetima.b) pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi).c) slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.d) distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju.e) distribucija muzičkih datoteka za koje nema autorska prava.f) pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng).g) pokretanje browser based igrih) pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta.i) kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta.j) davanje zakupljene usluge trećim osobama na korištenje (izuzev reseller paketa, dedicated servera i vps servera), dijeljene email računa, pružanje besplatnog hostinga.k) zlonamjerno trošenje neograničenih resursa ili onemogućavanje usluga ostalih korisnika servera.l) kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske.

U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati uslugu!

 

Resursi

Korisniku su dostupni sljedeći resursi:• 5% CPU-a• 5% RAM-a• 5% mrežnih resursa• 10% diskovne kvote po MySQL bazi podataka• 5 % I/O diskovnih operacija• 10 simultano otvorenih procesa

U slučaju prelaženja dodijeljenih resursa DOMIDONA IT će korisniku ponuditi adekvatnu nadogradnju.

U slučaju onemogućavanje ispravnog rada servera DOMIDONA IT će privremeno isključiti uslugu.

“Managed” usluga se definira kao: DOMIDONA IT će za korisnika održavati sustav po principu “best effort” te će na svaku prijavu korisnika pisanim putem reagirati te pokušati otkloniti prijavljeni kvar.

“Unmanaged” usluga se definira kao: DOMIDONA IT će korisniku isporučiti uslugu koju neće za korisnika održavati, korisnik se sam brine o svemu osim o hardware-u poslužitelja. Ukoliko dođe do kvara na hardware-u poslužitelja, DOMIDONA IT će kvar otkloniti o svom trošku i u roku predviđenom SLA ugovorom. VPS i DEDICATED serveri su unmanaged vrsta usluge ako drukčije nije naznačeno na stranici www.web-hosting.work

 

Garancija zadovoljstva

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: sklapanja ugovora. Danom sklapanja Ugovora se smatra datum aktivacije usluge.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Ako je na Vaš zahtjev izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, dužni ste nam platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada ste nas obavijestili o jednostranom raskidu ovog Ugovora.

U trenutku zaprimanja Jednostranog raskida Ugovora ćemo odmah deaktivirati uslugu na koju se jednostrani raskid odnosi. DOMIDONA IT se neće smatrati odgovornim za korisničke podatke koji bi u tom trenutku mogli koristiti DOMIDONA IT resurse koji su otkazani. Privremena reaktivacija se naplaćuje 500 kn + PDV jednokratno te traje 48 sati.

Ukoliko se Jednostrani raskid Ugovora odnosi na povezane usluge poput registracie/obnove domena ili povlaštene registracije/obnove domena, iznos domene će biti izuzet od povrata, a ukoliko je domena nalaćena po povlaštenom iznosu ista će biti naplaćena po punom iznosu.

 

Nadležnost

Svi sporovi koji se ne mogu riješiti mirnim putem između DOMIDONE IT i korisnika nadležan je sud u Zagrebu.

Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.

DOMIDONA IT će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima Korisnika.

 

Završne odredbe

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

DOMIDONA IT ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku a Korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.web-hosting.work

 

Jednostrani raskid Ugovora

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete  ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Preuzmite ovdje “Obrazac za jednostrani raskid Ugovora”.

Na korisnike VPS i dedicated servera se odnose povezani uvjeti korištenja usluga.

 

U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati uslugu!

Politika privatnosti

  Politika privatnosti | Domidona it tvrtka | Domidona IT

Pojmovi:

Strana 1 – posjetitelj stranica; naručitelj usluge = Korisnik

Strana 2 - Domidona informacijske tehnologije d.o.o. = DOMIDONA IT

DOMIDONA IT poštuje privatnost i sigurnost Korisnika svojih usluga kao i posjetitelja web stranica i zato su vaši podaci kod nas sigurni. DOMIDONA IT trudi se pružiti personalizirano iskustvo u korištenju web stranica. Kako bi vam mogli pružati relevantne informacije dok ste na našim stranicama ponekada moramo prikupiti određene informacije o vama kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo. Svi podaci prikupljaju se sukladno GDPR uredbi i Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Uvijek možete zatražiti pristup svojim podacima, ispravak podataka ili brisanje istih.

 

DOMIDONA IT garantira:

Ne prosljeđujemo, ne prodajemo, ne iznajmljujemo i nikada nećemo prosljeđivati, prodavati ili iznajmljivati bilo kakve osobne informacije o našim Korisnicima, osim u slučajevima navedenim u ovom dokumentu.

Naša Politika privatnosti se odnosi na naše bivše, sadašnje i buduće Korisnike naših usluga kao i posjetitelja web stranica.

Pripremili smo ovu Politiku privatnosti kako bi Vi bolje razumjeli koje podatke o vama prikupljamo, kako i kada bi te podatke mogli koristiti te na koji način štitimo vaše osobne podatke, tko ima pristup vašim osobnim podacima te kako možete samostalno izmijeniti bilo kakvu netočnost u podacima, ili predati zahtjev za ispravak podataka ili kompletno brisanje podataka iz naše baze.

 

Informacije koje prikupljamo:

DOMIDONA IT skuplja određene informacije o svojim korisnicima na 3 načina:

 • kroz serverske logove,
 • pomoću kolačića (cookies) i
 • direktno od Korisnika

 

Serverski logovi:

Kada posjetite našu web stranicu, DOMIDONA IT može prikupljati informacija koje vas ne mogu identificirati kao određenu osobu kao:

 • Adresa internet protokola (niže objašnjeno);
 • Vrstu internet preglednika koji koristite na računalu;
 • Broj linkova koji ste kliknuli na našoj web stranici;
 • Zemlja ili županija otkuda dolazite;
 • Datum i vrijeme vašeg posjeta;
 • Naziv vašeg pružatelja internetskih usluga;
 • Web stranica preko koje ste došli do naše stranice (klikom na poveznicu);
 • Stranice koje ste pregledali na našoj web stranici

Internet Protokol (“IP”) Adresa

 • IP adresa je broj dodijeljen vašem računalu dok koristite internet, iz IP adrese web poslužitelji automatski identificiraju vaše računalo. DOMIDONA IT serveri prikupljaju IP adrese posjetitelja web stranice putem kojih ste došli do naše web stranice. Vaša IP adresa pomaže DOMIDONI IT pružiti bolje korisničko iskustvo, prikupiti statistike posjećenosti svojih web stranica te uočiti greške na svojim web stranicama.

 

Kolačići (Cookies)

Naše web stranice koriste kolačiće (cookies) (n.pr., mali komadići texta koje naš server pohranjuje na čvrsti disk vašeg računala). Kolačiće koristimo kako bi pohranili vaše postavke, informacije koje koristite za prijavu ako na stranici postoji ta mogućnost, za pružanje personaliziranog iskustva i za analizu korištenja sadržaja stranice. Kolačići mogu također pohranjivati informacije koje vam mogu otkriti identitet koje ste sami prethodno unijeli na nekom dijelu stranice kako ne bi svaki put iznova morali unositi iste informacije.

Kolčići se neće spremati na vaš čvrsti disk ako ih odbijete putem gumba “Odbijam kolačiće” koji se nalazi na ovoj web stranici u obavijesti o korištenju kolačića.

Drugi način pohrane kolačića možete zabraniti  tako da ih isključite u svom internet pregledniku. Upute i postavke o isključivanju kolačića možete slijediti odabirom preglednika koji koristite. Naziv preglednika je poveznica do izvorne stranice na engleskom jeziku sa potrebnim objašnjenjima.

Isključivanjem i odbijanjem pohrane kolačića izgubiti ćete dio funkcionalnosti ove internet stranice


 

Informacije koje vas identificiraju

 • Na nekim od naših web stranica, korisnici se mogu registrirati kako bi zatražili naše usluge, zaprimili novosti, komentirali objave ili sudjelovali u online anketama. Kada se registrirate, DOMIDONA IT može od vas tražiti neke osobne informacije koje mogu sadržavati: Vaše puno ime i prezime, poštansku adresa, broj telefona, broj mobitela, email adresu, web adresu, osobni identifikacijski broj (OIB). Na temelju prikupljenih podataka DOMIDONA IT vam može ponuditi svoje usluge.
 • Ako ostvarimo poslovnu suradnju, možemo od vas tražiti financijske informacije kao podatke o kreditnoj kartici ili o bankovnom računu. Bilo kakve financijske informacije koje od vas prikupljamo isključivo se koriste kako bi mogli naplatiti usluge koje ste zatražili i prihvatili. Ako uslugu namjeravate platiti putem kreditne kartice, informacije o istoj mogu biti proslijeđene tvrtki koja vrši naplatu na vašoj kreditnoj kartici (pružatelja payment gateway-a).
 • Prilikom zakupa  svih domena koje nisu .hr i com.hr DOMIDONA IT je posrednik između vas i partnertske tvrtke Resell.biz kojoj se automatski prosljeđuju podaci koje ste unijeli i koji su potrebni za zakup domene.

 

Dodatne informacije

 • Kao sigurnosnu mjeru te kako bi se osigurali da su naše internet stranice i mreža dostupni svim posjetiteljima, DOMIDONA IT može koristiti softverske programe kojima prati mrežni promet ili identificira neautorizirane pokušaje uploada ili promjene informacija te činjenje štete na bilo koji drugi način. Ovi programi mogu također prikupljati informacije o načinima na koji koristite računalnu mrežu ili web stranice.
 • Možemo od vas tražiti osobne informacije ako od nas tražite tehničku podršku ili pružanje dodatnih informacija o našim uslugama. Na primjer, možemo od vas prikupljati osobne informacije (kao e-mail adresa, informacije o sustavu i opise problema) kako bi vam mogli pružiti online tehničku podršku i pomoć oko problema. Ako ćete s nama komunicirati elektroničkim putem (n.pr. email, putem ticketa preko korisničke zone, online chat ili instant messaging), možemo zadržati kopiju elektroničke komunikacije zajedno sa vašom e-mail adresom i vašim odgovorima. Pružamo sigurnosnu zaštitu za elektronsku komunikaciju istovjetnu sigurnosti informacija koje primamo telefonskim upitima.

 

Kako koristimo Vaše informacije

 • DOMIDONA IT koristi prikupljene informacije kako bi vas obavještavali o vašem korisničkom računu te promjenama uvjeta korištenja usluga po pitanju korištenja web stranica. Možemo vas obavještavati o uslugama za koje mislimo da bi vama mogle biti vrijedne te o posebnim ponudama. Ako ne želite primati takve e-mailove, putem korisničke zone možete ugasiti takve obavijesti pomoću “opting-out” opcije te također u svim mailovima imate mogućnost odjave s liste primatelja. Naši zaposlenici, ugovorni partneri ili agenti ponekada će zahtijevati pristup vašim osobnim informacijama. DOMIDONA IT dozvoljava ograničeni pristup tim informacijama samo u poslovne svrhe poput administracije i unapređenja naših usluga.

 

Informacije kojima dozvoljavamo pristup

 • DOMIDONA IT može dozvoliti pristup informacijama koje ne identificiraju vas kao Korisnika, uzorcima korištenja naših web stranica te povezanim načinima korištenja naših web stranica. Ulažemo napore kako bi odabrali isključivo poštene partnere s važećim Politikama privatnosti koje su sukladne sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, no ne preuzimamo odgovornost za njihove Politike privatnosti ili poslovne modele.
 • DOMIDONA IT može dijeliti ili otkriti osobne informacije s agentima ili ugovornim stranama koji koriste navedene informacije u ime DOMIDONA IT ili u administraciji usluga koje isporučuje u ime DOMIDONA IT.

 

Posebni slučajevi davanja informacija

Osobne i ne osobne informacije mogu biti predane trećoj strani u slučaju:

 • Zahtjeva od strane Zakona, u slučaju javne sigurnosti ili po Sudskom nalogu

 

Direktni kontakt

 • DOMIDONA IT vas može direktno kontaktirati putem e-mail adrese ili druge informacije koju ste predali pri registraciji kako bi potvrdili navedene informacije. DOMIDONA IT također će vas kontaktirati kada ćete od nas zahtijevati da odgovorimo na vaša pitanja, kako bi isporučili zatraženu uslugu, kako bi mogli upravljati svojim korisničkim računom i kako bi vas informirali o važnim obavijestima koje se odnose na zatražene usluge.

 

Lokacije čuvanja informacija

Osobni podaci korisnika registriranih u korisničkoj zoni čuvaju se na web serveru data centra tvrtke Resell.biz https://www.resell.biz/  517 W. 100 N., Suite #225, Providence, Utah 84332

Osobni podaci korisnika na izdanim računima za obavljenu uslugu ili izdanu robu nalaze se u pisanom obliku u sjedištu tvrtke DOMIDONA informacijske tehnologije d.o.o. na adresi Henrija Dunanta 1, Zagreb

 

Brisanje iz baze

 • Ako ne želite primati bilo kakvu komunikaciju od DOMIDONE IT, možete od iste odustati (“opt-out”) u bilo koje vrijeme tako da nas kontaktirate i zatražite brisanje podataka te također u svim mailovima imate mogućnost odjave s liste primatelja. Nakon odjave s navedene liste DOMIDONA IT će uložiti značajan trud kako bi uklonio osobne informacije no molimo da shvatite da će neke informacije ostati trajno pohranjene u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

 

Web stranice trećih strana

 • DOMIDONA IT web stranica uključuje poveznice, bannere i sl. prema web stranicama trećih osoba koje mogu ili ne moraju biti u Ugovornim odnosima s DOMIDONOM IT. DOMIDONA IT ne upravlja stranicama trećih strana niti ima bilo kakvu kontrolu na istima te na istima nije odgovorna za bilo kakve sadržaje ili podatke koje ste na tim stranicama unijeli. Molimo uzmite u obzir da web stranice trećih strana mogu tražiti podatke koje nisu u skladu s DOMIDONA IT Politikom Privatnosti pa vas molimo da prije davanja bilo kakvih podataka pročitate njihove Politike privatnosti.

 

Djeca

 • U skladu s pozitivnim zakonskim normama, DOMIDONA IT ne skuplja svjesno podatke o djeci ispod 16, odnosno 13 godina starosti. Ukoliko se u našoj bazi pojave podaci koji upućuju da se radi o djetetu ispod 13 godina, odnosno ispod 16 godina bez roditeljske privole, podaci će odmah biti u potpunosti izbrisani.

 

Kako štitimo Vaše informacije

 • DOMIDONA IT ulaže značajne napore kako bi zaštitila vaše osobne informacije od neautoriziranog pristupa, krađe, gubitka ili izmjene pomoću različitih mjera elektroničke zaštite. Ove mjere uključuju firewall-e, SSL certifikate, anti-virus detekcije kao i korištenja lozinki na zaštićenim stranicama.
 • Kada od Korisnika zatražimo financijske informacije (kao brojevi kreditnih kartica), ti podaci su zaštićeni važećim SSL certifikatom, no molimo uzmite u obzir da ostala električna komunikacija kao email, online chat ili brze poruke koje nam šaljete ne moraju biti sigurne. Iz tog razloga, molimo vas da ne šaljete povjerljive informacije poput financijskih informacija, osobnih podataka ili lozinki tim kanalima.

 

Prijenos podataka u inozemstvo

 • Ako posjećujete DOMIDONA IT web stranice iz inozemstva (DOMIDONA IT server trenutno je smješten u Hrvatskoj), različita komunikacija prelaziti će državne granice. Posjetom našim stranicama i komunicirajući s nama pristajete na procesiranje i prijenos svojih podataka kako je to opisano u ovoj Politici privatnosti.

 

Kako ispraviti nepravilnosti

 • Ako ste se registrirali na naše web stranice, možete u bilo kojem trenutku izmijeniti osobne informacije putem korisničke zone ili nas možete kontaktirati putem korisničke zone ili kontakt obrasca da to mi učinimo za vas.

 

Izmjene Politike privatnosti

 • DOMIDONA IT zadržava pravo izmjeniti, nadograditi ili suspendirati ovu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju. Sve promjene po pitanju Politike privatnosti biti će objavljene na ovoj web stranici.

 

Pitanja, komentari, nejasnoće

 • Ako imate bilo kakvih pitanja i komentara koji se odnose na našu Politiku privatnosti ili vam bilo koji dio ove Politike privatnosti nije jasan, molimo kontaktirajte DOMIDONA IT putem kontaktnih stranica. Zadnja izmjena ove Politike privatnosti  bila je 25.05.2018.

Vlasnik ove web stranice je DOMIDONA informacijske tehnologije d.o.o.