SEO - Ključne riječi Google

  • VRIJEME ČITANJA: 5 MINUTA

SEO

Koliko ste puta do sada čuli frazu „bitne su ključne riječi“? No što to zapravo znači ključne riječi? Koja je njihova uloga u cijelom konceptu stranice?

Ključne riječi su izuzetno bitan dio web stranice.

Zamislimo pauka i njegovu mrežu. Uvijek ima neke osnovne linije koje koristi kao temelje za izradu mreže. Sve se te linije presijecaju u sredini, u centru, u samoj srži mreže. Tako je isto i sa ključnim riječima. Imate jednu ključnu riječ koja Vas najbolje opisuje. Kada postavite temelje krećete u nadogradnju, točno kao i pauk što radi sa svojom mrežom. Bitno je da je ta riječ jezgrovit opis jer bi se u suprotnom moglo vrlo lako dogoditi da ne ostvarite željene rezultate. Sve ostalo se nadovezuje na to. Ne vrijedi uvijek ona više je bolje. U poslu optimizacije mora se naći balans između premalo i previše. Niti jedna krajnost nije dobra, a tu je najbolje angažirati nekoga tko se razumije u tu materiju.

Previše Vam garantira odbacivanje stranice kao nečeg relevantnog od strane Google-a ili neke druge tražilice jer će misliti da ga zasipate spamovima. S druge strane ukoliko je premalo ključnih riječi desit će se situacija u kojoj ćete biti irelevantni s obzirom na nedostatak ključnih riječi i s obzirom na nedjelotvornost onih koje su već u uporabi.

Treba biti izuzetno senzibilan prilikom odlučivanja o tako nečem jer opasnosti su mnoge, a tu onda raste i odgovornost. Kvaliteta je sve. Nemojte šparati na tome nikada!

Za kvalitetne i dobro odabrane riječi, kao i kompletnu optimizaciju slobodno nam, se obratite

Krećete u izradu web stranice, SEO optimizaciju ili digitalni marketing?
Obratite se profesionalcima