Koje podatke treba sadržavati web stranica po Zakonu - 2 dio

 

U prvom dijelu istoimenog bloga riješili smo „kolačiće“  i koju obavijest  po Direktivi (EU)  obavezno trebate staviti na web stranicu, a da li znate koje podatke treba sadržavati web stranica tvrtke?

Da bi vaša web stranica bila „čista“ prema Zakonu, u nastavku donosimo dio Zakona o trgovačkim društvima gdje se nalazi odgovor.

 


ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Članak 21

 

......
(4) Na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u trgovački registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva.
(5) Na poslovnom papiru i internetskoj stranici društva kapitala moraju se uz podatke iz stavka 4. ovoga članka navesti:
1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen i
2. ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva,
3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.

....


Odnosno, podaci koje treba sadržavati internet stranica firme su:
1.    Tvrtka:
2.    Sjedište tvrtke:
3.    Nadležni sud:
4.    MBS:
5.    Naziv banke i sjedište:
6.    IBAN:
7.    Temeljni kapital: (s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen ):
8.    ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva:
9.    prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.

Nije navedeno, ali  na web stranicu korisno je postaviti i OIB tvrtke te PDV identifikacijski broj (VAT number) ukoliko radite sa inozemstvom.

Ako još uvijek nemate navedene podatake na svojoj internet stranici, preporučujem vam da ih postavite, kako se ne bi nepotrebno dovodili u situaciju plaćati kazne i od nekoliko tisuća kuna.